Sahada VERİ TOPLAMA CİHAZLARI ile toplanacak verilerin ihtiyaca göre online veya ofline olarak alınıp bilgisayar ortamına aktarılması, , personelin izlenmesi ve verimliliğe yönelik raporlar üretilmesi oldukça önemlidir. Çünkü, günümüz dünyasında birçok işletme verimliliklerini iyileştirme çabası içerisindedirler ve doğal olarak üretimden veri toplama ve bu verileri analiz etme ihtiyacı ile karşı karşıyadır.

  Bu Sebeple firmamızın kuruluşundan bu güne kadar yapmış olduğu projelerde iki aşamalı olarak çalışmalar yapılmıştır.

  Birincisi sahadan ilgili bilgilerin insan gücü ve ilgili cihazlarla online ve ofline olarak toplanarak yeni sistemler oluşturup Kurumların gelirlerine katkıda bulunmuş olmaktadır.

  İkinci aşamasında ise İlgili Kurumların kayıp kaçaklarını bilgi eksikliklerini ellerindeki mevcut bilgilerin revize edilmesi sonucu kayıp ve kaçakların oranının düşürülmesini sağlamıştır.

  Bu çalışmaların neticesinde Kurumlar yaptıkları harcamaların çok üzerinde bir gelir elde etmiş ve bu geliri devamlı bir hale getirmiş olmaktadır.

  Firmamız Adres Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi Üzerinden Sahadan Veri Toplama Hizmetleri, Ticari Kaçak Tespiti, Fiziki Kaçak Tespiti, Altyapı Envanter Tespiti, Arşiv Servis Büro Hizmetleriyle Kurumların Kayıp Kaçak oranlarını düşürerek başarılı olmalarını sağlamaktadır.

  Belediyelerimizin Emlak kaçağının tespitinde tapu verisinde vatandaşın arsasının 300 m2 olduğunu varsaydığımızda beyannamesinin eksik verildiğini bu arsanın Tapu Bilgisi ,Beyan Bilgisi ve sahadan Koordinatlı fotoğraf bilgisi alındığında kayıp ve kaçak oranı ortaya çıkarılmış olacaktır.

  Su Kayıp ve kaçakların da barajdan şehre verilen m3 belli olmakla beraber lokasyonlara ayırmak suretiyle sahada yapılacak çalışma neticesinde hangi mahallede ,Hangi sokakta ve hangi abonede kaçağımız mevcut olduğu tespit edilebilmektedir.

  İlan Reklam kaçağının tespitinde beyan verisinde vatandaşın tabela boyutunun 75 cm Işıksız olduğu varsaydığımızda beyannamesinin eksik verildiğini bu tabelanın Boyutunun ve durumunun ,Beyan Bilgisi ve sahadan Koordinatlı fotoğraf bilgisi karşılaştırıldığında kayıp ve kaçak oranı ortaya çıkarılmış olacaktır.

  Arşiv Servis Büro Hizmetleriyle Kurumların içerisinde tapu bilgileri emlak bilgileri, ilan reklam bilgileri ve su abone bilgilerinin karşılaştırılması neticesinde kayıp ve kaçak oranlarının düşülmesi ve Kurumların gelirlerinin artmasına ve bu artan gelirinde hizmet olarak halka dönmesini sağlayacaktır.